Ansvarlighed

Vi er en ansvarlig virksomhed, der udviser samfunds- og socialt ansvar

Vi tager ansvar

I koncernen ønsker vi at drive en ansvarlig forretning med respekt for de ansatte, samfundet og miljøet. Vi anser vores samarbejdspartnere, herunder underentreprenører og leverandører, for vores udvidede forretning og kræver derfor, at de efterlever vores etiske og bæredygtige standarder.


For at sikre at alle medarbejdere og vores samarbejdspartnere, herunder underentreprenører og leverandører for vores udvidede forretning, efterlever vores etiske og bæredygtige standarder, har vi udarbejdet en politik for samfundsansvar, en Code of Conduct for vores medarbejdere, en Code of Conduct for vores samarbejdspartnere og en whistleblower ordning.

Se vores politikker

Bæredygtighed - en erfaren og nysgerrig partner

Vi ser bæredygtighed som en væsentlig og nødvendig partner i al form for byggeri og renovering. Derfor tænker vi bæredygtighed ind helt fra projektets spæde start og træffer løbende bæredygtige valg samt stiller krav til vores samarbejdspartnere. Vi har udarbejdet en ambitiøs bæredygtighedsstrategi og arbejder kontinuerligt på implementering af bæredygtige tiltag på vores kontor, projekter og byggepladser (fx certificeringer, materialevalg, designtiltag og lignende). Vi kan nemlig bedre lide at handle og agere end at tale om hensigter.

Vores bæredygtighedsstrategi

Pihl Koncernens bæredygtighedsstrategi opdeler arbejdet med bæredygtighed i tre temaer;

 

  1. Arbejdsforhold og menneskerettigheder
  2. Miljø og klima
  3. Forretningsetik

Arbejdsforhold og menneskerettigheder

I Pihl Koncernen værner vi om vores medarbejdere. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere kan gå trygt og sikkert på arbejde. Vi arbejder derfor målrettet på at skabe en sikker og sund arbejdsplads med gode arbejdsforhold, lige muligheder og relevant udvikling.

Uddannelse, udvikling og trivsel

En levende virksomhed er en lærende virksomhed. Vi tror på livslang læring, hvor efter- og videreuddannelse har sin naturlige plads.
Vi bidrager til uddannelse af studerende og unge mennesker gennem praktikant- og lærlingestillinger. For at give de bedste forudsætninger for god læring arbejder vi i koncernen på at have en makkerstruktur med sidemandsoplæring, så vores mest erfarne og specialiserede medarbejdere kan dele viden og oplære yngre kolleger.

Socialt ansvar

Vi anerkender vores sociale ansvar for at overholde menneskerettighederne. Ikke kun for koncernens egne medarbejdere, men også når det gælder samarbejdspartnere, underentreprenører og leverandører. Vi støtter op om og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder, som er formuleret i FN’s Menneskerettighedserklæring og den internationale arbejdsorganisations (ILO) kernekonventioner. Og vi forventer det samme af alle dem, vi samarbejder med.

Miljø og klima

Vi ønsker at værne om klimaet og miljøet. Bygge- og anlægsbranchen påvirker klima og miljø meget, og derfor vil vi løbende reducere vores negative indvirkning. 

Vi passer på klimaet

Vi har vi en målsætning om at reducere CO2 udledningen væsentligt fra vores forretningsmæssige aktiviteter. Vi har sat et konkret mål om at arbejde hen imod, at vores aktiviteter er klimaneutrale i 2030, og at vores CO2 -udledninger reduceres årligt i et tempo, som svarer til en 1,5 C temperaturstigning. Vi er allerede nu gået over til 100 % grøn strøm i egne aktiviteter, og vi vil udskifte vores køretøjer løbende, så alle nye firmabiler enten er hybrid eller el.

Byggematerialer og -affald

Vi har en målsætning om at bruge materialer, der opfylder kravene til en DGNB Guld certificering inden udgangen af 2023. For vores byggeaffald har vi sat mål om at øge vores genanvendelsesprocent. Det gør vi bl.a. igennem øget fraktionering af affald og ved at identificere alternative affaldsaftagere. I 2020 startede vi et samarbejde op med et byggemarked. Fra vores byggepladser indsamler de brugt træ, som bliver genanvendt og solgt i deres byggemarkeder.

Vi uddanner os i bæredygtighed

For os er bæredygtighed et emne, der vedrører alle fag og mange valg gennem byggeriets opførelse. Derfor uddannes alle vores produktionsmedarbejdere i bæredygtighed og DGNB-certificering med et solidt grundniveau. Derudover har vi som mål, at minimum 20% af vores produktionsfolk skal have en DGNB-konsulentuddannelse. Det sikrer, at den nødvendige viden er tilgængelig, hvor der er mest behov for den, uanset projekt eller fag.

Forretningsetik

Vi handler etisk

I Pihl Koncernen sætter vi en ære i at sikre en høj grad af forretningsetik på tværs af koncernen. Vi tolererer ingen former for korrupte aktiviteter, herunder bestikkelse og overtrædelse af konkurrencereglerne. Vi optræder altid professionelt, fair og med integritet i alle vores forretningsaktiviteter og relationer.