Førstehjælpskursus og akutberedskab

Den største ressource er vores medarbejdere

Det er utroligt vigtigt, at vi alle i hverdagen oplever et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det er nemlig forudsætningen for, at vi – sammen og hver for sig – kan nå vores mål og levere det, vi skal. Derfor arbejder vi målrettet for at være en sund og sikker arbejdsplads.

Førstehjælpskursus

Når ulykken er ude handler det om at bevare overblikket, reagere hurtigt og yde den hjælp, der skal til, indtil ambulancen og redderne møder op. Det kan dog være lettere sagt end gjort.

 

I Pihl Koncernen er sikkerhed i hverdagen altafgørende og højt prioriteret. Derfor har vi igangsat en række førstehjælpskurser i hele koncernen – både ude på vores byggepladser og på hovedkontoret. På den måde er samtlige medarbejdere klædt på til at yde den førstehjælp, der kan være brug for, hvis ulykken sker.

Akutberedskab

Udover at alle medarbejdere kommer på kursus i førstehjælp, så har vi også en handlingsplan klar ved psykiske skader.

 

Vi har nemlig indgået en aftale med Falck Healthcare om bistand og psykologisk krisehjælp, hvis der skulle ske en traumatisk hændelse, f.eks. ved en alvorlig arbejdsulykke på en af pladserne.

 

Aftalen gælder for os alle i Pihl Koncernen, og det er en intern og tværgående gruppe af medarbejdere, der har udviklet det fælles akutberedskab.