FUTURECEM

FUTURECEM

Videreudvikling og stresstest af CO2-besparende cement

I et samarbejde mellem Unicon, BIG og Aalborg Portland har vi bistået i videreudviklingen og stresstest af det CO2-reducerede cement FutureCEM.

 

Det anslås, at byggeriet står for 40% af den globale opvarmning, og både branche, bygherrer og slutbrugere efterspørger mere bæredygtige bygninger. Et af de områder, hvor der især kan skabes forandring, er i brugen af beton, hvor hovedingrediensen, cement, undergår en energikrævende proces for at kunne bruges i byggeri.

 

Den største forskel på traditionel cement og FutureCEM, er blandingen. Hvor traditionel cement består af 10% kalksten og gips og 90% cementklinker, består FutureCEM af 38% kalcineret ler, kalksten og gips og 62% cementklinker. Det gør bl.a. betonen mere tyktflydende.

BIGs banebrydende råhus

BIGs nye domicil i Københavns Nordhavn skal støbes med FutureCEM, og projektet bliver det foreløbigt største i Danmark, hvor den CO2-besparende cement bruges i betonblandingen. LM Byg, Unicon og BIG har i samarbejde udviklet, testet og tilpasset FutureCEM til støbning i stor skala, og håber, at erfaringerne kan inspirere flere til at benytte sig af alternative og mere bæredygtige byggematerialer.

Se projektet BIG HQ her

Om FutureCEM:

FutureCEM er udviklet af Aalborg Portland og udspringer af en række forsknings- og udviklingsprojekter, som startede tilbage i 2008. De kulminerede med projektet Grøn Beton II med støtte fra Innovationsfonden og en række private og offentlige partnere i ryggen.

Kompositcement

FutureCEM er en såkaldt kompositcement med en speciel blanding af materialer, der har et mindre CO2-aftryk, og som effektivt erstatter en stor andel af de energitunge cementklinker, der er grundbestanddelen i cement.

Ny blanding

Op til 35 procent af cementklinkerne erstattet med en blanding af kalkfiller og kalcineret (brændt) ler i den nye FutureCEM.

Patenteret teknologi

Den høje klinkererstatning i cementblandingen er normalvis ensbetydende med et betydeligt styrketab, men med den patenterede FutureCEM -teknologi drages der nytte af en synergieffekt mellem kalkfiller og kalcineret ler, som sikrer, at der ikke gås på kompromis med styrke og kvalitet.