Succesfuldt cirkulært samarbejde gør det nemt at genbruge på byggepladsen

Succesfuldt cirkulært samarbejde gør det nemt at genbruge på byggepladsen

Gentræ - et samarbejde med Stark

Byggebranchen står for 35% af Danmarks samlede affaldsmængde, men der er utallige muligheder for at genbruge bygge- og overskudsmaterialer på en smartere måde. Derfor er et af Pihl Koncernens fokusområder genanvendelse af vores byggematerialer, så vores dyrebare ressourcer bruges bedst- og mest muligt.

 

I 2020 donerede LM Byg den allerførste ladning træ til Starks genbrugsinitiativ GENTRÆ. Vores donation blev startskuddet til projektet, der siden er blevet en cirkulær succes i byggebranchen, og som har bredt sig til alle byggepladser i Pihl Koncernen.

 

Læs mere om samarbejdet mellem LM Byg og Gentræ her.

Byggepladstræ - fra brændsel til cirkulær succeshistorie

Hvert eneste år ender omkring 50.000 tons byggepladstræ som brændsel. Det store spild af den værdifulde ressource fik byggemarkedet Stark til at starte projektet, GENTRÆ, i 2019.

 

GENTRÆ indsamler træ fra byggepladser, renser det og sælger træet videre eller omdanner det til møbler, interiør mm. På få år har initiativet vist, hvordan genanvendelse kan fungere i praksis i byggebranchen. I 2022 havde GENTRÆ samlet 500 tons træ ind – og hele initiativet startede med en donation på ni tons overskudstræ fra LM Byg.

Fordelene ved Gentræ:

  • Gør det nemt for bygherrer og entreprenører at genbruge træ, ved at stå for bure til midlertidig
    opbevaring samt afhentning, afrensning og videresalg af træet.

 

  • Sænker CO2-aftrykket ved at genbruge eksisterende træmaterialer og sparer på ressourcerne.

 

  • Sørger for dokumentation på den evt. CO2-besparelse genbruget af træet giver, og gør det nemt at måle indsatsens effekt.

Nye cirkulære initiativer med Stark

I fællesskab har Stark og Pihl Koncernen igangsat flere nye projekter om videndeling og genanvendelse, der skal komme hele byggebranchen til gode:

 

  • Udvikling af EPD'er
  • En fælles guide for hele byggebranchen
  • Genanvendelse af andre materialer end træ
Udvikling af EPD'er

Vi har assisteret i udviklingen af EPD’er for de forskellige opgaver GENTRÆ varetager, så vores erfaringer bliver tilgængelige for hele branchen til gavn for alle.

En fælles guide

Vi har samarbejdet om dokumentation, opbevaring, aflevering og genanvendelse af kemiske materialer, så alle danske byggepladser har en guide, de kan indrette pladsens håndtering af kemi efter.

Andre byggematerialer

Vi har søsat et nyt projekt, der undersøger, hvordan endnu flere byggematerialer kan genanvendes, så branchen kan indgå i et cirkulært partnerskab om at deles om hinandens overskudsressourcer.