Vi bygger plejehjem med omtanke til en ældregruppe i forandring

Vi bliver ældre, og særligt befolkningsgruppen på 80+ forventes at vokse stærkt i de kommende år. Nutidens ældre er samtidig sundere og mere friske, både fysisk og mentalt, og det stiller nye og større krav til en kvalitetsfyldt ældrepleje. Mange af landets eksisterende plejehjem har mange år på bagen, og de er både slidte, for små og møder ikke i de funktioner og forventninger, der er til et godt ældreliv i dag. 

 

Hvordan fremtidens plejehjem skal se ud, kan man nu begynde at se på en byggeplads i udkanten af Sorø.

 

Her er vi ved at opføre et nyt og innovativt friplejehjem for ejendomsvirksomheden NREP og non-profit organisationen, Mariehjemmene.  Samarbejdet mellem projektets aktører er tæt, og alle har stor fokus på både ansvarlighed, både overfor materialer og mennesker, så Sorøs ældste borgere kan leve et godt og sundt liv, og medarbejderne har en hverdag og et arbejdsmiljø de trives i.

Det 5.300 m2 store friplejehjem danner rammen om 64 friplejeboliger med tilhørende servicearealer. Boligtyperne spænder bredt, fra boliger til selvhjulpne ældre til demensramte. Friplejehjemmet er indrettet efter evidensbaseret design for, hvordan man skaber de bedste rammer for et godt ældreliv, og der vil bl.a. være fokus på grønne planter, et gode indeklima og masser af naturligt lys samt en sansehave.

 

Friplejehjemmets påvirkning minimeres både i opførslen og i den efterfølgende drift gennem materialevalg, velfærdsteknologi og andre innovative løsninger. Fx benytter vi os af genbrugsmaterialer i opførslen og har også rådgivet bygherre om, hvilke materialer, der er særlig velegnede til genanvendelse ved evt. nedrivning.

Der, hvor friplejehjemmet skal opføres, har der indtil nu ligget en landejendom. Den gamle gård er nu blevet revet ned men lever videre i det nye friplejehjem. Vi har bl.a. brugt bjælkerne fra landejendommen til at bygge en pergola på plejehjemmet, ligesom en stor sten fra gården nu er blevet flyttet og indgår som en central del af sansehaven, som skal opføres i plejehjemmets demensafdeling.

 

For at skabe sammenhæng med det omkringliggende lokalsamfund har vi og bygherre inviteret borgerne til dialog om, hvordan friplejehjemmet kan blive en integreret del af Sorø. Derudover er der også etableret andre engagerende initiativer, fx en genbrugsstation, hvor Sorøs borgere kan hente overskydende materialer og bruge dem i deres egne projekter.