Albertslund Vest

Albertslund Vest

Renovering af 199 gårdhavehuse

Albertslund Vest

Albertslund Vest

Renovering af 199 gårdhavehuse

Gennemgribende renovering af gårdhavehusene

LM Byg A/S har foretaget en gennemgribende renovering af de resterende 199 gårdhavehuse af bebyggelsens samlede antal på 458 stk. De første 259 boliger er renoveret i første etape.

 

Renoveringen omfattede: nedrivning og miljøsanering, nye terrændæk, ny kloak, nye afløbsinstallationer, nye tekniske installationer inkl. ventilation, nye lette facader, nye indgangspartier inkl. teknikskab, ny isolering i lofter, nye skillevægge, køkkener og badeværelser samt nye gårdhaver.

Byggeri fuld af historie

Tidsplanen var berammet til ca. 2 år med byggestart ultimo 2018. Beboerne blev genhuset i perioden, hvorfor tidsplanen blev baseret på og begrænset af de i alt ca. 59 tilgængelige genhusningsboliger. 

 

Entreprisen indeholdt jordarbejder, kloakarbejder og in-situ støbte betonarbejder, herunder udskiftning af terrændæk.

Fakta

STORENTREPRISE - KLOAK OG BETON

 

Renovering af 199 gårdhavehuse

Bygherre

BO-Vest

Storentreprenør

LM Byg A/S

Ingeniør

Alectia A/S

Arkitekt

Arkitema Architects

Areal

18.912 m2 (199 boliger)

Udførelse

2018-2020