Lersø Parkallé / København Ø

Lersø Parkallé

Ombygning af tidligere Navigationsskole

Lersø Parkallé / København Ø

Lersø Parkallé

Ombygning af tidligere Navigationsskole

Ungdomsboliger i massevis

Den tidligere Navigationsskole blev omdannet til nye ungdomsboliger inkl. køkken og bad. Der blev foretaget miljøsanering, alle installationer blev renoveret eller udskiftet. Facaden blev efterisoleret og murværket blev repareret. Døre og vinduer blev udskiftet.

Runde boliger

En cirkulær bygning på ti etager placeret langs Jagtvej og to lavere bygninger i henholdsvis to og tre etager blev opført i nybyggeri. Den runde bygning rummer 8 boliger på hver etage. Adgang til boligerne i den runde bygning sker enten via trapperum eller elevatortårn i midten af tårnet. I stueetagen er der indrettet fælleslokale.

I terræn er der etableret dræn og LAR-anlæg, plantet træer og sået græs, ligesom der også er anlagt cykelstativer samt skralderum med kildesortering og grønt tag. Desuden indeholder projektet grønne tage til absorbering af regnvand samt bevarelse af lokalområdets biodiversitet.

Fakta

Totalt omfatter projektet skabelsen af 161 ungdomsboliger.

 

Senest har KEA - Københavns Erhvervsakademi - haft til huse i den tidligere skole.

Bygherre

BO-VITA, afd. 57 c/o BO-VEST

Hovedentreprenør

BNS

Ingeniør

Wissenberg A/S

Arkitekt

ZESO Architects

Areal

5.800 m2

Udførelse

2018-2021