Psykiatrisk Center Hvidovre / Brøndby

Psykiatrisk Center Hvidovre

Hospitalsbyggeri med boliger og fællesarealer

Psykiatrisk Center Hvidovre / Brøndby

Psykiatrisk Center Hvidovre

Hospitalsbyggeri med boliger og fællesarealer

Både nybyggeri og renovering

Projektet omfattede opførelse af i alt seks nye tilbygninger der blev indrettet til boliger og fællesrum med køkken. Bygningerne blev opført i én etage som en letklinkebetonkonstruktion med skalmur. Forbindelsesgange til eksisterende byggeri blev etableret.

 

Derudover blev de små bo-enheder i ti af de 18 eksisterende bygninger ombygget gennemgribende. Det inkluderede flytning af vægge inkl. lejlighedsskel med nye døre, vinduer, indvendige vægge, nye badeværelser inkl. el- og vvs-arbejder samt hovedføringsledninger for el, vvs og varme, nye overflader og fast inventar.

I badeværelsesområder blev der udført nye terrændæk inkl. udførelse af nye afløbsledninger.

 

I de resterende otte eksisterende bygninger blev der foretaget en let renovering.

 

Opgaven bestod derudover af opsætning af adgangskontrol inkl. videoovervågning.

Særligt hensyn og streng adgangskontrol

I forbindelse med udførelsen af projektet blev der anlagt sanse- og aktivitetshaver i gårdrummene.

 

Det psykiatriske center blev renoveret gennem 3 etaper. Centeret var i brug under ombygningerne, så der skulle vises særlige hensyn over for patienter og besøgende samtidig med at der blev ført streng adgangskontrol. BNS havde ansvar for byggeplads og sikkerhed & sundhed.

Fakta

Psykiatrisk Center Hvidovre blev en del af Psykiatrisk Center Glostrup ved en sammenlægning i februar 2016. På Brøndbyøstervej er der fortsat døgnafsnit og ambulante tilbud.

Bygherre

Region Hovedstadens Psykiatri

Totalentreprenør

BNS

Ingeniør

Midtconsult (AFRY ApS)

Arkitekt

Sweco

Areal

13.700 m2

Udførelse

2012-2014 og 2016-2018