SKIF / Skævinge

Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus

Multikulturelt hus til borgerne i Skævinge

SKIF / Skævinge

Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus

Multikulturelt hus til borgerne i Skævinge

Om-, til- og udbygning

Byggesagen omfatter om-, til- og udbygning af Skævingehallen, hvor et område af den eksisterende hal nedrives og ny udvidelse mod nord og syd påbygges.

 

Sportshallens loft og tag udskiftes og der lægges nyt gulv. Store glaspartier giver indkig til livet i hallen. Et overdækket byrum kobler sig på huset, hvor man kan lege, træne og gøre ophold.

 

Den nye bygning kommer til at indeholde rum til blandt andet fitness, orangeri, spinning, musik- og øvelokale, foreningslokale samt multisal.

 

De fremtidige brugere af hallen vil være en række lokale interessenter, herunder skoler, foreninger og byens borgere.

 

 

Illustrationer: Christensen & Co Arkitekter

Fakta

Kulturhus i Skævinge med plads til blandt andet fitness, orangeri, spinning, musik- og øvelokale, foreningslokale samt multisal.

 

Projektet opføres af BNS Konsortiet bestående af BNS A/S og LM Byg A/S.

Bygherre

Hillerød Kommune

Hovedentreprenør

BNS Konsortiet

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

Christensen & Co Arkitekter

Areal

2.865 m2

Udførelse

2021-2022