Cirkulær økonomi og affald

Cirkulær økonomi og affald

Vi forlænger produkter og materialers levetid

Byggebranchen producerer 35 % af Danmarks affald. For at reducere mængden af affald har vi stort fokus på cirkulær økonomi.

Med cirkulær økonomi ser vi nemlig på muligheden for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen – enten som genbrug eller genanvendelse.

Hvad er forskellen?

Genbrug
Genbrug er når et produkt eller materiale genbruges direkte i sin oprindelige funktion, f.eks. en vandflaske, der påfyldes igen eller en bog, der skifter ejer og genlæses.

 

Genanvendelse
Når ressourcen behandles og omdannes til et nyt produkt. F.eks. kan engangsplastikflasker smeltes om til nye flasker, og bogen omdannes til nye papirprodukter.

Cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, hvor produktet starter som råvare og ender som affald. Det handler om, at produktet eller dets materialer skal forblive i det økonomiske kredsløb så længe som muligt.

Affald til genanvendelse

De ressourcer/materialer, vi indkøber, bruger vi eller sender videre til andre, der kan genbruge dem. Når vi gør det, så holder vi liv i materialer - ligesom med flaskepant.

 

Det betyder, at den CO2, der er brugt på at udvinde råvaren og fremstille materialet, bliver sparet i næste loop, hvor vi genbruger.

 

Jo flere omgange vi kan genbruge et materiale, jo mere CO2 sparer vi. Hvis vi bruger tanken om flaskepanten, når vi gennemgår vores affald, så vil vi blive mere bevidste om at finde løsninger, hvor vores affald kan genanvendes.

Sortering af affald

I hele koncernen – på byggepladser såvel som hovedkontor – sorterer vi vores affald.

Beton, gips, isolering, plast, stål, aluminium og træ er blevet finsorteret for at blive oparbejdet til genanvendelse i nye produkter.

Vi indsamler træ, som vi enten donerer til Starks cirkulære initiativ GENTRÆ, eller giver videre til erhvervsskoler, så de kan bruge det i undervisningen.

 

Når de indsamlede materialer går til genanvendelse, skal der udvindes tilsvarende færre nye materialer. Vi kortlægger årligt vores mængder og håndtering af affald.