Kultur og mennesker

Kultur og mennesker

Ansvarlighed handler også om mennesker

For os handler ordentlighed og ansvarlig ageren ikke kun om at fremme den grønne omstilling. Vores indsats er også fokuseret på mennesker og det sociale aspekt af vores aktiviteter.

Et godt sted at arbejde

Vores største ressource er medarbejderne. Derfor bestræber vi os først og fremmest på at være et godt sted at arbejde og uddanne sig.

 

Vi er en lærende organisation, og med unikke muligheder og spændende projekter sikrer vi, at arbejdsopgaverne er udfordrende og kompetenceudviklende.

 

Trivsel i dagligdagen er en prioritet, og med både faglige og sociale arrangementer, der styrker det kollegiale kammeratskab, den generelle trivsel og danner grundlag for videndeling på tværs i koncernen, arbejder vi løbende for at styrke vores interne kultur og arbejdsmiljø.

Sikkerhed på byggepladsen

Som entreprenør er sikkerhed et afgørende element i medarbejdernes trivsel, og det er vores ambition at have nul ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Når de alligevel sker, har vi flere beredskabsplaner og retningslinjer klar, som aktiveres alt efter ulykkens karakter. De fleste ulykker forhindres dog takket være en fokuseret forebyggelsesindsats, hvor vi bl.a. gennemfører interne sikkerhedsrunderinger, som er med til at forebygge arbejdsulykker, sikrer arbejdsområder og skærper fokus på fælles sikkerhedsforanstaltninger.

Det har vi bl.a. gjort:

Vi analyserer løbende på årsag og virkning på alle ulykker og hændelser

Dette gøres både på vores egne byggepladser og på større ulykker hos andre entreprenører. Derudover sætter vores arbejdsmiljøorganisation løbende nye tiltag i gang på vores byggepladser, som løfter vores beredskab og minimumskravene i arbejdsmiljølovgivningen til et højere niveau.

Alle medarbejdere, nye såvel som erfarende i branchen, skal gennemføre et obligatorisk internt kursus

Kurset koordineres på tværs af koncernen af arbejdsmiljøledelsen og skal understøtte nedbringelsen af ulykker og AT-reaktioner ved gennemgang af sikkerhed, byggepladsindretning og ansvarsfordeling.

VI HAR NEDSAT EN STYRINGSGRUPPE, SOM ARBEJDER PÅ OPMÆRKNING AF ALT VÆRKTØJ OG UDSTYR PÅ ALLE BYGGEPLADSER

Dermed har vi overblik over alle enheder og sikkerhed for, at alt udstyr har brugsanvisninger og får gennemført lovpligtigt eftersyn.

Hvert driftsselskab har sin egen dedikerede arbejdsmiljøchef

Derudover har vi også et koncernarbejdsmiljøråd, hvor alle selskaber er repræsenteret ved arbejdsmiljøledelsen. Rådet skal sikre et tværfagligt engagement og samarbejde på projekter og fælles lokationer på områder såsom beredskab, indretning, samarbejde, uddannelse o. lign.

En mangfoldig arbejdsplads

Historisk har byggebranchen været en mandsdomineret branche. Den fortælling vil vi være med til at skrive om.

 

For os er det vigtigt at have en mangfoldig arbejdsplads. Vi er nemlig overbeviste om, at diversitet blandt medarbejderne, herunder en jævn fordeling af alder og køn, bidrager positivt til arbejdsmiljø og fællesskab, og styrker vores indsats og konkurrenceevne.

 

Alle medarbejdere har derfor lige muligheder for at udnytte og forbedre deres kvalifikationer, og vi håber at kunne tiltrække begge køn med et attraktivt arbejdsklima.

Vi er mennesker, der bygger til mennesker

I Pihl Koncernen er vi først og fremmest mennesker, der bygger for- og til mennesker.

Derfor inddrager vi helt naturligt kunder, rådgivere og underentreprenører i både arbejds- og byggeproces. Men vi inddrager også naboer og slutbrugerne - både i de indledende faser og undervejs i forløbet.

INDDRAGELSE AF SLUTBRUGERE, NABOER OG LOKALE

For os handler ordentlighed og ansvarlig ageren ikke kun om at fremme den grønne omstilling, det handler også om mennesker. Derfor er vores indsats også fokuseret på det sociale aspekt af vores aktiviteter.

 

Vi har stor succes med at inddrage slutbrugere, lokale og naboer i byggeprocessen gennem skolepraktikker, forskellige genbrugstiltag i lokalmiljøet, byggepladsbesøg og meget andet.

 

Ved at engagere slutbrugerne tidligt i forløbet sikrer vi, at bygningens fulde potentiale udnyttes lang tid efter, at vi har pakket den sidste murerske.