Pihl Koncernen har tilsluttet sig Parisaftalen

VI DELER VIDEN MED BRANCHEN

Vi tror på, at samarbejde er afgørende for at fremme udviklingen af den grønne omstilling.

Voksende krav og en stigende efterspørgsel på mere CO2-reducerede byggematerialer gør det nødvendigt for entreprenører og bygherrer at finde mere CO2-besparede alternativer. Der er mange bud og løsninger, men hvis vi skal lykkes, og byggeriet samtidig skal kunne udvikle sig, er vi nødt til at dele viden og gode ideer med hinanden.

Vi har allerede taget skridtet mod større åbenhed og videndeling med branchen, og vi håber, at vores indsats, initiativer og erfaringer vil inspirere andre selskaber og entreprenører til at igangsætte deres egne initiativer.

 

VI DELER VORES CO2-REDUCEREDE CEMENTOPSKRIFT MED BRANCHEN

Gennem de sidste par år har vi haft særlig fokus på kompetenceudvikling og nye løsninger indenfor CO2-reduceret beton. Som led i den specialisering har vi arbejdet sammen med en række forskellige aktører i byggebranchen.

Vi har bl.a. udviklet vores egne CO2-reducerede betonblandinger, der sænker cementindholdet i betonblandinger med op til 20% uden at gå på kompromis med styrke eller finish. Mixet er blevet til i samarbejde med Danmarks største private betonlaboratorium, Pelcon, og DK Beton.

Vi har også haft fokus på samarbejder og fælles projekter, og er undervejs blevet en af de entreprenører med størst erfaring i at støbe med Aalborg Portlands CO2-reducerede cement, FUTURECEM.

 

VI HAR GIVET INPUT TIL DIALOGGRUNDLAG FOR DESIGNOPTIMERING AF BETONKONSTRUKTIONER

Dansk Beton og byggebranchens aktører har udarbejdet et dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner.

Vejledningen udarbejdes af en projektgruppe, som er en del af Bæredygtig Beton initiativet, og sideløbende har Dansk Beton drøftet input til dialoggrundlaget med en række bygherrer og entreprenører, der har vurderet og kvalificeret indholdet med deres perspektiver.

Vores driftsselskab, LM Byg, er en af de entreprenører, og er blevet udvalgt til at kommentere på deres tilgang til fælles viden, og det skyldes bl.a. vores tilgang til samarbejde og fælles udvikling.