Pihl Koncernen har tilsluttet sig Parisaftalen

HVAD BETYDER TILSLUTNINGEN FOR DIG SOM BYGHERRE?

Fra 1. januar 2023 blev kravene til bæredygtigt byggeri skærpet markant, og særligt bygherrer står overfor en mærkbar ændring i kravene til reduktion og dokumentation af byggeprojekters CO2-udledning:

 

  • Der er blevet indført et loft på den maksimale CO2-udledning pr. m2 pr. år for nybyggeri over 1000 m2.
  • Det er et krav, at alle bygninger har livscyklusvurderinger (LCA).
  • EU skærper sin taksonomiforordning, som finansielle aktører bruger til at klassificere bæredygtighed, når de vurderer låneansøgninger, fx til nybyggeri.

 

Selv for de mest garvede i byggebranchen kan de nye krav virke overvældende. Derfor er vi klar til at hjælpe bygherrer med at navigere i den nye dagsorden.

 

Som entreprenør sidder vi både med ansvaret og løsningerne, idet byggebranchen både står for næsten 30% af Danmarks samlede CO2-udledning, og samtidig skal skabe nogle af de løsninger, der skal til for at løse problematikken med vores bygværker. Det er derfor afgørende, at vi er vores ansvar bevidst, når vi bygger, og det er vi i Pihl koncernen.

 

Vi skal sikre, at vi opfylder krav og ambitioner om CO2-reduktion i vores projektering. Op mod 80 % af bygningernes miljøaftryk bliver besluttet i de indledende faser, så allerede i projekteringsfasen ligger vi inde med mange af de tal og rapporter, som bygherre skal bruge i sine egne rapporteringer.

 

I en tid, hvor materialemangel, stigende priser og leveranceforsinkelser præger byggebranchen, er det værdifuldt i sig selv at sikre fuld udnyttelse af byggematerialer.

 

I Pihl Koncernen ligger vi allerede inde med mange af de data, der kræves, da vi udarbejder LCA på alle vores projekter, vi deler EPD'er for vores specialudviklede betonblandinger, og vi rådgiver også i forhold til EU's taksonomiforordning. Skal vi lykkes med ambitionen om at bidrage til den grønne omstilling i byggeriet, skal hele værdikæden hjælpes og understøttes, og ved at dele data kan vi understøtte bygherre i at imødekomme de dokumentationskrav, der stilles.

 

Når vi allerede i projekteringsfasen er klar med data, så skyldes det, at vi har taget højde for at vælge materialer med det lavest mulige CO2-aftryk, materialer med en høj genanvendelsesmulighed og materialer, der er genbrugt, og vi arbejder agilt og indgående med både processer og materialer for at finde netop de løsninger, der bidrager til den bæredygtige udvikling mest muligt og samtidig tjener dine ambitioner og projekter bedst.