Science Based Targets

(SBTi)

Hvad er SBTi?

SBTi er en global organisation, der bruger klimavidenskab som rettesnor til virksomheder, der ønsker at sætte klare mål for, hvordan de kan reducere deres CO2-udledning og støtte Parisaftalens mål om 1,5 grader. FN, WWF, Carbon Disclosure Project (CDP) og World Resources Institute står bag SBTi, og organisationens eksperter kontrollerer og vurderer løbende, hvorvidt selskaberne faktisk lever op til SBTi-standarden.

Fakta om ansøgning til the Science Based Targets initiative (SBTi)

SBTi er anerkendt som verdens mest ambitiøse klimainitiativ, og den højeste standard inden for måling af CO2-reduktion.

 

SBTi giver klare og standardiserede retningslinjer for, hvordan virksomheder, der ønsker at støtte Parisaftalens mål, kan reducere og måle deres CO2-udledning. Standarderne er baseret på klimavidenskaben og hjælper både virksomhederne med at bidrage til kampen mod klimaforandringer og samtidig skabe vækst. Standarderne gælder desuden også virksomhedernes leverandører.

 

Når en virksomhed tilslutter sig SBTi, forpligter den sig til at sætte reduktionsmål, der møder kravene for at kunne nå Parisaftalens mål. Reduktionsmålene afhænger af virksomhedens baseline og udledning, men skal være baseret på den seneste anerkendte klimavidenskab.

 

Hvorvidt selskaberne faktisk lever op til SBTi-standarden, kontrolleres og afgøres af eksperter hos SBTI. Følger en virksomhed ikke sine reduktionsplaner, og skaber den ikke resultater, ekskluderes en virksomhed fra SBTi.