Pihlkonsortiet

Et tværfagligt samarbejde

Sammen gør vi kompleksitet enkelt

I Pihlkonsortiet har vi samlet de førende inden for anlægsarbejder, råhusarbejder og styring, hvilket betyder, at vi favner alle byggeriets faser.
Med os som entreprenør får du én kontaktperson, én DB og én fælles succes.

Et stærkt konsortium

Pihlkonsortiet består af Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S og sammen kan vi håndtere store totalentrepriser af enhver art.
Med hvert vores unikke speciale kan vi i fællesskab nå nye højder og byde ind på store og banebrydende byggerier.
I konsortiesammenhæng arbejder vi sammen i forskellige konstellationer, der naturligvis er tilpasset den enkelte opgave.

Pihlkonsortiet har gennem de sidste tre år bevist, at de har kompetencerne og det rette set-up til at løse opgaven. Ejer, stifter og bestyrelsesformand hos bygherre M. Goldschmidt Ejendomme A/S Mikael Goldschmidt
Frederiksbro

Frederiksbro

En helt ny bydel i Hillerød

Hvem er vi

Vi har hvert vores speciale og i konsortiesammenhæng hvert vores ansvarsområde.

M.J. Eriksson A/S

M. J. Eriksson er Danmarks største entreprenørfirma inden for anlægsarbejde; herunder jord-, kloak-, spuns- og ledningsarbejde, fundering og komplekse byggegruber samt vejbygning og hermed beslægtede opgaver.

I Pihlkonsortiet står M.J. Eriksson for jord og kloakarbejder, spuns, pæleramning og øvrige anlægsarbejder.

Besøg M.J. Eriksson A/S

LM Byg A/S

LM Byg er en af de førende inden for råhusbyggeri med speciale inden for beton- og råhusentrepriser samt hoved- og totalentrepriser. LM Byg kan med deres store egenproduktionsenhed udføre alle former for opgaver inden for råhusbyggeri; herunder pladsstøbte betonkonstruktioner, montage af betonelementer, trækonstruktioner og stålkonstruktioner.

LM Byg er i dag sammen med Pihl & Søn A/S og BNS A/S en del af Pihl Koncernen.

I Pihlkonsortiet står LM Byg for råhusarbejder.

Besøg LM Byg A/S

Pihl & Søn A/S

Pihl er en kompetent total-, hoved- eller styringsentreprenør, der gennemfører enkle som komplekse projekter inden for nybyggeri.
Pihls store styrke er den overordnede styring hele vejen fra tilbudsfasen til aflevering inklusiv 1- og 5-års gennemgang.

Pihl & Søn er i dag sammen med LM Byg A/S og BNS A/S en del af Pihl Koncernen.

I Pihlkonsortiet tager Pihl sig af overordnet planlægning, projekt- og projekteringsledelse samt styring af lukning, installationer og aptering.

Læs om Pihl & Søn A/S