Vores historie

Vores historie

1987
2008
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1987

LM Byg bliver stiftet

I 1987 stiftes LM Byg A/S af det danske ingeniørpar Lis og Mogens Mindegaard.

2008

Generationsskifte

Carsten Mindegaard overtager LM Byg

I 2008 overtager Carsten Mindegaard ved et generationsskifte og driver virksomheden frem til 2016, hvor han transformerer virksomheden fra anlægsarbejde til råhusarbejde. Carsten Mindegaard er i dag hovedaktionær i Pihl Koncernen.

2016

Direktørskifte

Hans Anker Nielsen bliver adm. direktør

I 2016 overtager adm. direktør Hans Anker Nielsen ledelsen i LM Byg A/S. LM Byg har en omsætning på ca. 350 mio. og 25 funktionærer ansat.

2017

Pihl & Søn A/S etableres

Pihl genrejses

I 2017 etableres Pihl & Søn A/S og Halldór P. Ragnarsson ansættes som adm. direktør. Carsten Mindegaard har tidligere købt de immaterielle rettigheder fra E. Pihl & Søn A/S. Pihl udfører styringsopgaver indenfor byggeri.

Besøg Pihl & Søn A/S

2018

Pihl Konsortiet etableres

I 2018 etableres Pihlkonsortiet, bestående af M.J. Eriksson A/S, LM Byg A/S og Pihl & Søn A/S, på baggrund af et meget tæt sammenarbejde gennem 25 år mellem Hans Anker Nielsen, Jørgen Eriksson og Halldór P. Ragnarsson. I dag udgør opgaver i Pihlkonsortiet ca. 80 % af vores samlede omsætning.

Et tværfagligt samarbejde

Pihlkonsortiet består af Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S og sammen kan vi håndtere store totalentrepriser af enhver art.
Med hvert vores unikke speciale kan vi samle et hold, der kan byde ind på alle typer projekter inden for nybyggeri - små som store.
I konsortiesammenhæng arbejder vi sammen i forskellige konstellationer, der naturligvis er tilpasset den enkelte opgave.
Selv om vi bidrager med hvert vores ansvarsområde, hæfter vi solidarisk over for bygherren og leverer et sammenhængende resultat.

Læs om Pihlkonsortiet

2019

Ny bestyrelsesformand

I 2019 starter Jesper Koefoed som bestyrelsesformand og er i dag medejer af Pihl Koncernen.

2020

BNS A/S og Pihl Holdings A/S etableres

BNS etableres

I 2020 etableres BNS A/S efter køb af de immaterielle rettigheder fra B. Nygaard Sørensen A/S. Nuværende adm. direktør Martin Palmquist ansættes i 2021. BNS udfører opgaver inden for byggeri og renovering.

Besøg BNS A/S

Pihl Koncernen bliver til

I 2020 etableres ny koncernstruktur. Koncernmoderselskabet Pihl Holdings A/S etableres, hvor administrative funktioner samles for at frigøre mere tid til fokus på salg, tilbud og projektudførelse i selskaberne.

Læs om koncernen

2021

Et begivenhedsrigt år

Pihl Koncernen får Bjarke Ingels Group som medejer

I 2021 køber BIG 10 % af Pihl Koncernen.

Pihl Koncernen går nye veje og får den verdenskendte arkitektvirksomhed BIG med i ejerkredsen. Partnerskabet bunder i en fælles vision om at arbejde integreret på tværs af fagområder for at skabe fremtidens bæredygtige design og visionære byggeri.

BNS Konsortiet etableres

I 2021 etableres BNS Konsortiet bestående af LM Byg A/S og BNS A/S. Konsortiet er etableret til at håndtere total- og hovedentrepriser af enhver art inden for nybyggeri for både den offentlige og private bygherre.

 

Læs om BNS Konsortiet

Et flot årsregnskab

Årsregnskab 2020/ 2021 for Pihl Koncernen:

  • Omsætning: 1,7 mia.
  • Resultat før skat: 71,5 mio.
  • Overskudsgrad: 4,4 %
  • 170 funktionærer og ca. 150 specialiserede betonarbejdere
Læs vores årsberetning