Pihl Koncernen har tilsluttet sig Parisaftalen

Som den første entreprenør i Danmark

Tilslutning til Parisaftalens mål

Klimakrisen er en af de største udfordringer, vi står overfor i dag. Det kræver fuld indsats fra alle, og i særdeleshed virksomheder, der tør lede an og fremme den grønne omstilling.

 

Vi mener, at de, der har evnen til at gå forrest, også har pligten til at gøre det.

 

Det har vi i Pihl Koncernen. Derfor har vi tilsluttet os Parisaftalen.

 

Med tilslutningen forpligter vi os til at finde CO2-reduktioner gennem hele vores værdikæde.

Med mantraet om, at mange bække små gør en stor å, har vi igangsat en række indsatser og initiativer, der skal sikre CO2-reduktion hos os selv og vores værdikæde.

Vores målsætning

At sænke vores CO2-udslip og bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling i byggeriet er en del af Pihl Koncernens DNA, og uanset om vi har tilsluttet os Parisaftalen og SBTi eller ej, så vil vi arbejde for at hjælpe den grønne omstilling mest muligt.

 

Vores mål er, at vi som koncern skal være CO2-neutrale i 2030, og at hele vores værdikæde skal være CO2-neutral i 2050. For at nå målsætningen skal CO2-udslippet fra vores samarbejdspartnere reduceres med 7% om året i forhold til vores omsætning.

Hvad betyder det, at vi tilslutter os Parisaftalen?

Vores bæredygtighedsstrategi sikrer allerede, at vi når Parisaftalens mål om at holde os under 1,5 grader. Derfor ændrer selve tilslutningen ikke ved det ansvar, vi allerede tager, og den indsats vi gør.

 

Til gengæld er tilslutningen et klart signal om, at vi sætter handling bag ord, når det handler om at reducere vores CO2-aftryk. At få vores indsats målt, kontrolleret og godkendt af verdens mest anerkendte klimaprogram, Science Based Targets initiative (SBTi), er samtidig en blåstempling af vores indsats og giver os en troværdig stemme i vores arbejde med at hjælpe den grønne omstilling.

Læs om Science Based Targets (SBTi)

Vi kommer længst i fællesskab

Vi kommer længst i fællesskab. Derfor forpligter vi os ikke kun til at handle på egne vegne. Som en del af tilslutningen til Parisaftalen og SBTi forpligter vi os også til at tage ansvar for at finde CO2-reduktioner gennem hele vores værdikæde.

 

Ved at bidrage med vores viden, erfaring og håndværk kan vi hjælpe bygherrer, underentreprenører, leverandører og samarbejdspartnere med at fremme deres grønne omstilling. Dermed trækker vi branchen med os og skaber forandring på tværs.

Det har vi bl.a. gjort

Vi har opgjort CO2-regnskabet for vores tidligere kontorer, byggematerialer og den energi vi bruger på byggepladserne

Dermed har vi en baseline for vores CO2-aftryk fra det forgangne år og ved nu præcist, hvor vi kan sætte ind for at opnå størst mulige CO2-reduktioner, både i vores egen drift af hovedkontoret og på byggepladserne.

Vi har bl.a. udskiftet koncernens biler til hybrid eller el-biler

De steder i organisationen, hvor vi endnu ikke kan gøre noget ved fx brug af olieprodukter, har vi kompenseret ved at donere til projekter, der fokuserer på at plante træer, der kan optage den CO2 vi udleder.

Vi har indført grøn energi på byggepladserne og kontorerne

Derudover sparer flytningen til vores nye fælles energioptimerede hovedkontor på vores forbrug af elektricitet, fjernvarme og -køl.

Se her, hvad vi også har gjort

Vores indsats fokuserer på flere parametre såsom materialevalg, minimering af spild, håndtering af affald på byggepladsen, udviklingssamarbejder, krav til underleverandører samt uddannelse indenfor DGNB-certificering. Derudover bidrager vi til at fremme en bæredygtig udvikling gennem test og forsøg med vores samarbejdspartnere.

Se her, hvad vi også har gjort